náhrada za FUJITSU prenosný počítač DC adaptér

náhrada za: