OEM แบตเตอรี่แล็ปท็อป เปลี่ยน HP 843537 541

laptop battery เปลี่ยน HP 843537-541
  • รหัสสินค้า:NHP-BI03XL
  • ความจุ: 3470mAh 41.7Wh
  • โวลต์: 11.55V
  • ประเภท: Li-Polymer
  • สี: สีดำ
ราคาพิเศษ: THB1888.14THB
Shipping Cost: THB76.24 THB
แบรนด์ใหม่พร้อมกับการรับประกัน 1 ปี!

843537-541  verify

นี้ 843537-541 แทนหมายเลขชิ้นส่วนแบตเตอรี่แล็ปท็อปด้านล่าง:

เปลี่ยน HP
TPN-W118,
ON03XL,
HSTNN-UB6W,
HSTNN-LB7P,
BI03XL,
915486-855,
915230-541,
844203-855,
844203-850,
843537-541,
843537-421,
0N03XL,

นี้ 843537-541 นอกจากนี้ยังสามารถใช้แทนสำหรับรุ่นดังต่อไปนี้:

เปลี่ยน HP
Stream-14-ax067nr;,
Stream-14-ax040wm;,
Stream-14-ax040nr,
Stream-14-ax030wm,
Stream-14-ax030nr,
Stream-14-ax020wm,
Stream-14-ax020nr,
Stream-14-ax012ds,
Stream-14-ax011ds,
Stream-14-ax010wm,
Stream-14-ax010nr,
Stream-14-ax010ca,
Stream-14-ax001la,
Stream-14-ax000-Series,
Stream-14-ax000,
Stream-14--ax010ds,
Pavilion-X360-M3-U105DX,
Pavilion-X360-M3-U103DX,
Pavilion-X360-M3-U101DX,
Pavilion-X360-M3-U100,
Pavilion-X360-M3-U003DX,
Pavilion-X360-M3-U001DX,
Pavilion-X360-m3-u000-Series,
Pavilion-X360-M3-U000,
Pavilion-X360-13-u169TU,
Pavilion-X360-13-u145TU,
Pavilion-X360-13-u144TU,
Pavilion-X360-13-u143TU,
Pavilion-X360-13-u141TU,
Pavilion-X360-13-u140TU,
Pavilion-X360-13-u139TU,
Pavilion-X360-13-u138TU,
Pavilion-X360-13-u122TU,
Pavilion-X360-13-u121TU,
Pavilion-X360-13-u120TU,
Pavilion-X360-13-u119TU,
Pavilion-X360-13-u118TU,
Pavilion-X360-13-u117TU,
Pavilion-X360-13-u116TU,
Pavilion-X360-13-u115TU,
Pavilion-X360-13-u114TU,
Pavilion-X360-13-U100TU,
Pavilion-X360-13-u100,
Pavilion-X360-13-u019TU,
Pavilion-X360-13-u018TU,
Pavilion-X360-13-u017TU,
Pavilion-X360-13-u016TU,
Pavilion-X360-13-u015TU,
Pavilion-X360-13-u014TU,
Pavilion-X360-13-u013TU,
Pavilion-X360-13-u000-Series,
Pavilion-X360-13-u000,
Pavilion-X360-13--u142TU,
Pavilion-X360-13--u019TU,